Parts Components
Image default
Business / Automotive

Hoe kan je bezuinigen als je auto het vaak begeeft?

Als je de kosten en baten van een verdere reparatie tegen elkaar afweegt, moet je niet de fout maken om het geld dat aan reparaties wordt besteed te veel is. Soms is het aanschaffen van mijn auto onderdelen het niet meer waard. We leggen je uit waar je op moet letten.

Wanneer een verdere investering zich terugverdient met mijn auto onderdelen

Om te weten te komen of een andere reparatie van je auto nog steeds de moeite waard is, moet je een kosten-batenanalyse uitvoeren. In een dergelijke analyse kun je de kosten van een noodzakelijke reparatie vergelijken met de huidige verkoopwaarde van je niet gerepareerde auto en de aankoopprijs van een nieuwe auto.

Je moet het verleden niet meenemen in je overwegingen, d.w.z. hoeveel geld je al in de auto hebt geïnvesteerd. Of een verdere reparatie nog steeds de moeite waard is met mijn auto onderdelen, hangt niet af van hoeveel geld je in het verleden al heeft uitgegeven aan reparaties. Mensen hebben echter vaak de neiging om rekening te houden met deze factor en vervolgens geld uit te geven aan reparaties in de hoop dat ze het op de een of andere manier de moeite waard zouden zijn of dat de reparaties in het verleden geen verlieslatende zaak waren.

Een verdere reparatie kan echter alleen de moeite waard zijn in het licht van toekomstige feiten. Bereken daarom hoe lang je nog met de auto kunt rijden na een noodzakelijke reparatie met mijn auto onderdelen en of je werkelijk kunt besparen (de brandstofkosten voor een nieuwe auto kunnen bijvoorbeeld aanzienlijk lager zijn).

De reparatie van de auto met mijn auto onderdelen loont dus alleen als je in de toekomst minder geld uitgeeft dan aan de aankoop van een andere auto minus de opbrengst van de verkoop van je oude auto.

Wanneer een reparatie met mijn auto onderdelen niet langer de moeite waard is

Als je auto al ouder is, toch al veel brandstof verbruikt en verdere reparaties al te voorzien zijn, loont een reparatie nauwelijks. Dan is het tijd om van de oude auto af te komen. Het kan er echter anders uitzien als de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij de reparatiekosten vergoedt. Dan kun je hoogstens overwegen of je het geld dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald, kunt krijgen en kunt investeren in een nieuwe auto.
Als de reparatie niet meer de moeite waard is, kun je ook van deze gelegenheid gebruik maken om te overwegen of toekomstige deelname aan een carpool of een maandelijkse openbaarvervoerspas niet goedkoper is dan het kopen van een eigen auto.

Bij het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van een noodzakelijke reparatie van je auto moet je je niet laten leiden door de kosten uit het verleden. Zelfs de eerste aankoopprijs is niet langer relevant als de huidige waarde van de auto aanzienlijk lager is.